Wat is ergotherapie

Ergotherapie is een behandelingsmethode die zich richt op het behoud en het gebruik van persoonlijke vaardigheden die nodig zijn voor het dagelijks werk en de recreatieve activiteiten van mensen van alle leeftijden met een handicap van welke aard dan ook (lichamelijk, zintuiglijk, geestelijk of sociaal) door middel van zinvolle betrokkenheid bij activiteiten. Het ondersteunt de deelname van een persoon aan het dagelijkse leven in de grootst mogelijke mate, met volledige eerbiediging van zijn persoonlijkheid en capaciteiten.

Ze is gebaseerd op de veronderstelling dat een persoon zijn gezondheid en levenskwaliteit kan verbeteren door actief deel te nemen aan bezigheden die hij belangrijk en zinvol vindt. Arbeidstherapie beschouwt dergelijke activiteiten en bezigheden als een middel en een doel. Als een dergelijke activiteit of bezigheid tegelijkertijd het lichamelijk en geestelijk functioneren ondersteunt, draagt ze ook bij tot het herstel van functionele vermogens.

Ergotherapie is een behandelingsmethode die in principe gericht is op gehandicapten. Het helpt deze mensen om de verworven of herworven functies praktisch te gebruiken voor activiteiten, werk, ontspanning en zelfredzaamheid. Het is gericht op de ontwikkeling van diverse vaardigheden, zoals grove en fijne motoriek, coördinatie, cognitie, gevoeligheid, uithoudingsvermogen en het uitvoeren van hersenfuncties en ook psychische, emotionele en sociale vaardigheden.

Als therapiemiddel maakt ergotherapie gebruik van specifieke methoden, technieken en advisering of aanpassing van de omgeving om bepaalde vaardigheden te oefenen. Het primaire doel van ergotherapie is het verkrijgen van een zo groot mogelijke zelfredzaamheid, actieve betrokkenheid bij het leven en levensverbetering.
Doelen van ergotherapie

de gezondheid en het geestelijk welzijn van een cliënt ondersteunen door zinvolle activiteit
het helpen ontwikkelen van vaardigheden die bijdragen aan de ontwikkeling van zelfredzaamheid, werktaken en vrije tijdsbesteding
een cliënt in staat stellen zijn sociale rol te vervullen
om de betrokkenheid van een cliënt bij de samenleving te helpen vergroten
een cliënt te ondersteunen bij het behouden, herwinnen of verbeteren van competenties die nodig zijn voor het plannen en uitvoeren van zijn dagelijkse taken in interactie met de omgeving (het succesvol omgaan met de eisen van de sociale en fysieke omgeving)

Middelen van ergotherapie

diagnostisch – opsporen van een handicap of gebrek en beoordeling van het resterende arbeidspotentieel
therapeutisch – samen met een patiënt doelen stellen van een therapeutisch plan dat leidt tot verbetering of behoud van zelfredzaamheid, werkactiviteiten of vrijetijdsactiviteiten
preventief – bijdragen aan het voorkomen van een handicap door een gericht therapeutisch plan en de keuze van de juiste methoden en technieken.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *